Prestasi Penyertaan Dalam Pertandingan

Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Aktiviti Kokurikulum untuk perhatian tuan/puan.

Kelab Leo

1.

Guru Penasihat

Cikgu Lai Ai Ngik

2.

Jawatankuasa

Nama

Pengerusi

Jackie Wong

Naib Pengerusi

Look Soon Fong, Pauline Wong

Setiausaha

Sia Shze Ni, Andy Ting Sing Ee

Bendahari

Alvin, William Hii

AJK

Chieng Siew Hee

Foo She Fui

Lau Siew Hin

Penny Ting

Moh Hiong Yu

Ngu Sze Shi

Andy Ting Ing Jiing

Sherilyn Tang

Timothy Hu

William Ngu

Ngo Ying Ying

Joan Hii

Hii Moe Kiat

 Aivinia Kong

Wong Chee Poh

Hu Ben Wen

Catherine Lee

Ngu San San

Juruaudit

Jackie Wong

3.

Perjumpaan

Tarikh:14 Julai

Masa:2.00

Bil.Aktiviti:13

Tempat:U6A1

4.

Kegiatan Yang Dilaksanakan:

Tarikh

Aktiviti

i.

9.2.2011-11.2.2011

Kutipan barang boleh dikitar semula

ii.

20.7.2011

Larian merentas sekolah

iii.

24.2.2011

Mesyuarat 1 (2010/2011)

iv.

14.4.2011

Mesyuarat 2 (2010/2011)

v.

12.5.2011

Mesyuarat 3 (2010/2011)

vi.

23.7.2011

Mesyuarat 1 (2011/2012)

vii.

8.8.2011

Mesyuarat 2 (2011/2012)

viii.

14.7.2011

Mesyuarat Agong

ix.

2.7.2011

Satu Murid Satu Sukan

x.

6.9.2011

Tayangan Wayang

xi.

1.8.2011-4.8.2011

Kutipan untuk MAKNA

xii.

26.8.2011

Perjumpaan

xiii.

10.8.2011

Perjumpaan

5.

Lapaoran Kewangan Tahunan (Rujuk Lampiran Penyata Kewangan Tahun)

Saya mengaku dan menegaskan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan adalah benar.

Saya yang menjalankan tugas,

______________________                                                                                     ___________________

(          NGU SHZE NI                )                                                                                  (         LAI AI NGIIK         )

            Setiausaha                                                                                                                  Guru Penasihat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s