PSPTPO

Perancangan Strategik (2007-2011)

Perancangan Taktikal

(Tahun 2011)

Pelan Operasi

1. Projek Perancangan Ahli-Ahli

    Meningkat kuantiti, kualiti dan

    kepelbagaian ahli melalui

    beberapa strategi:

1.1 Meningkatkan kuantiti ahli

(i) Projek Penarikan Ahli

    Sasaran bilangan ahli baru

2007

2008

2009

2010

2011

19

25

30

35

40

(ii) Aktiviti Mengekalkan Ahli Baru

1. Projek Perancangan

    Ahli-Ahli

1.1 Meningkatkan Kuantiti

      Ahli

Objektif:

i. Menambah bilangan ahli baru

   terutama ahli peralihan,

   Tingkatan 1, Tingkatan 2,

   Tingkatan 4 dan Tingkatan 6

   bawah.

ii. Mengimbangkan komposisi

    keahlian supaya tidak terhad

    kepada satu tingkatan sahaja.

iii. Mengekalkan ahli baru supaya

     terus menjadi ahli sepanjang

     tahun.

Penetapan Dasar:

Pengetua, PKKK, Leo Advisor,

Faculty Advisor dan Leo BOD

Aktiviti:

1. Projek Penarikan Ahli

2. Mesyuarat Bulanan

3. Leo Kem

Pemantauan:

Leo Advisor, Faculty Advisor dan Leo BOD

1. Projek Perancangan

    Ahli-Ahli

1.1 Meningkatkan Kuantiti  

      Ahli

Aktiviti:

Projek Penarikan Ahli

Tarikh Pelaksanaan:

Sepanjang tahun untuk promosi

kepada pelajar peralihan, T1, T2,

T4 dan T6 bawah.

Pelaksana:

Leo BOD sesi 2010/2011 diketuai

oleh pengerusi Leo

Pelaksanaan:

Setiap ahli menarik seorang

kawan menjadi ahli kelab Leo

2. Program Pengurusan Ahli-Ahli

2.1 Meningkatkan Kualiti BOD

      dan Ahli:

      Lebih bertanggungjawab,

      berkaliber, berdisiplim dan

      berinisiatif.

2. Program Pengurusan

    Ahli-Ahli

2.1 Meningkatkan Kualiti BOD

      dan Ahli

Objektif:

i. Melahirkan ahli yang lebih

   berdisiplin, bertanggungjawab,

   berkaliber dan berinisiatif.

ii. Melahirkan BOD yang lebih

    berkepimpinan dan

    berkeyakinan diri.

Penetapan Dasar:

Pengetua, PKKK, Leo Advisor,

Faculty Advisor dan Leo BOD

Aktiviti:

Sistem Hukuman

Pemantauan:

Leo Advisor, Faculty Advisor dan

Leo BOD

2. Program Pengurusan

    Ahli-Ahli

2.1 Meningkatkan Kualiti BOD

      dan Ahli

Aktiviti:

Sistem Hukuman

Tarikh Pelaksanaan:

Sepanjang Tahun:

Pelaksana:

Leo Advisor, Faculty Advisor, pengerusi Leo, Tail-Twister dan Bendahari.

Pelaksanaan:

(i) Director of Attendance Leo

     mengambil kedatangan setiap

     aktiviti dan merekod dalam

     buku kedatangan.

(ii) Membuat panggilan dan

      mencari sebab ahli tersebut

      tidak menghadiri aktiviti kelab

      sebanyak 3 kali.

(iii) Keahlian dilucutkan setelah

       tidak datang ke aktiviti Leo

       sebanyak 4 kali.

(iv) Dendaan wang akan

       diberikan kepada ahli yang

       tidak mematuhi peraturan

       dan lewat tanpa alasan yang

       kukuh.

Aktiviti:

Talent Night

Pelaksana:

Leo Advisor, Faculty Advisor,

Pengerusi Leo, Tail-Twister dan

Bendahari

Pelaksanaan:

Ahli-ahli Kelab Leo, Interact,

Hi-Y dan Jaycee akan

dibahagikan kepada kategori

kumpulan dan individu. Selepas

itu, setiap kumpulan diberikan 2

acara dan boleh menjemput kelab

dan persatuan lain menyertainya.

3. Program Kecemerlangan

    Kelab

    Menjadikan Kelab Leo yang

    terbaik dalam District 308-A2

    dengan meningkatkan prestasi

    dalam pelbagai aspek.

3.1 Mengadakan Sekurang-

      kurang Satu Projek Setiap 

      Bulan

(i) Pertandingan Kelab Terbaik dalam

     District 308-A2.

3. Program Kecemerlangan

    Kelab

3.1 Pertandingan Kelab

      Terbaik District 308-A2

Objektif:

(i) Mengharumkan nama kelab

     dan sekolah

(ii) Melahirkan ahli yang

      berkeyakinan diri

(iii) Mengeratkan hubungan

      dengan Leo dengan kelab

      yang lain.

Penetapan Dasar:

Pengetua, PKKK, Leo Advisor,

Faculty Advisor dan Leo BOD

Aktiviti:

Pertandingan Kelab Terbaik

dalam District

Pemantauan:

Officers, Leo Advisor, Faculty

Advisor, Leo BOD

3. Program Kecemerlangan

    Kelab

3.1 Pertandingan Kelab

      Terbaik District 308-A2

Aktiviti:

Pertandingan Kelab Terbaik

dalam District

Tarikh Pelaksanaan:

Belum tentu

Pelaksana:

Officers, Leo Advisor, Faculty

Advisor, Leo BOD

Pelaksanaan:

(i) Pelantikan dan penubuhan

     BOD pengelolaan.

(ii) BOD mengadakan mesyuarat

     untuk menentukan syarat-

     syarat pertandingan dan

     sistem permarkahan.

(iii) Mendapat kebenaran

      daripada pihak sekolah.

(iv) Melibatkan diri dalam semua

       aktiviti yang diadakan oleh

       sponsoring club.

4. Program Dana-Kewangan

    Meningkatkan sumber kewangan

    demi kegunaan aktiviti-aktiviti

    kelab.

4.1 Mengadakan Projek Untuk 

      Menambahkan Wang Kelab

(i) Jualan Mooncake

(ii) Jualan Aiskrim

(iii) Jualan Bookmark

4. Program Dana-Kewangan

4.1 Mengadakan Projek Untuk

      Menambahkan Wang

      Kelab

Objektif:

(i) Untuk penyelenggaraan

     aktiviti/ projek Leo.

(ii) Memberi bantuan kewangan

      kepada anak yatim.

Penetapan Dasar:

Leo Advisor, Faculty Advisor,

Leo BOD

Aktiviti:

(i) Jualan Mooncake

(ii) Jualan Minuman semasa

     Sukan Karnival

Pemantauan:

Leo Advisor, Faculty Advisor,

Leo BOD

4. Program Dana-Kewangan

4.1 Mengadakan Projek Untuk

      Menambahkan Wang 

      Kelab

Aktiviti:

Nama Projek:

1. Jualan Mooncake

Pelaksana:

Faculty Advisor, Leo BOD

Pelaksanaan:

(i) Membuat tempahan mooncake

(ii) Edaran kertas kepada semua

      kelas untuk pengumuman

      jualan mooncake.

(iii) Mengaturkan jadual

       mengagihkan tugasan.

2. Jualan Minuman dan

     Makanan Semasa Hari

     Sukan

Pelaksana:

Faculty Advisor, Leo BOD

Pelaksanaan:

(i) Pengerusi aktiviti ini akan

     mengaturkan jualan ini.

(ii) Menyediakan gerai sehari

      sebelum sukan karnival.

(iii) Memastikan kebersihan

       sekolah.

5. Program Kebajikan

    Meningkatkan kepekaan ahli

    terhadap golongan yang kurang

    berupaya dan bersukarela dengan

    memberi bantuan.

5. Program Kebajikan

5.1 Perkhidmatan Sukarela/

       Masyarakat

Objektif:

(i) Melahirkan ahli dan

     masyarakat yang penyayang

     dan beramalan kesukarelaan.

(ii) Menderma wang untuk

      membantu mereka yang

      kurang berupaya.

Penetapan Dasar:

Sponsoring club, Leo Advisor,

Faculty Advisor dan Leo BOD

Aktiviti:

(i) Menderma suratkhabar lama

     kepada Bulan Sabit Merah.

(ii) Membantu dalam SKF open

     day

Pemantauan:

Sponsoring club, Leo Advisor,

Faculty Advisor dan Leo BOD

5. Program Kebajikan

5.1 Perkhidmatan Sukarela/

       Masyarakat

Aktiviti:

Kutipan baju-baju lama dan

lawatan ke Methodist Children’s

Home

Pelaksana:

Sponsoring Club, Leo Advisor,

Faculty Advisor dan Leo BOD

Pelaksanaan:

(i) Mendapat kebenaran daripada

     ibu bapa

(ii) Mengutip baju lama daripada

      pelajar

(iii) Menghantar baju lama

       kepada Methodist Children’s

       Home.

Aktiviti:

Membantu dalam SKF open day

Pelaksana:

Sponsoring Club, Leo Advisor,

Faculty Advisor dan Leo BOD

Pelaksanaan:

Membantu menghidangkan milo

panas kepada semua pelawat dan

sukarelawan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s